Felhívások, tájékoztatások

Értékesítési felhívások

Társaságunk a felszámolási vagyon körébe tartozó eszközök értékesítését a vonatkozó törvényi és jogszabályi feltételeknek megfelelően pályázat, illetve árverés keretében végzi.

A Cégközlönyben megjelent nyilvános pályázati felhívásokat és kitűzött árverési hirdetményeket az alábbi linken tekintheti meg.

További értékesítéssel kapcsolatos kiegészítő információkat, valamint a részletes pályázati, ill. árverési feltételeket tartalmazó tájékoztatókba való betekintés lehetőségét a felszámoló előzetes időpont egyeztetést követően a központi ügyintézési helyén biztosítja az érdekelődők számára.

Behajthatatlansági nyilatkozat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem kívánnak a felszámolási eljárásba hitelezőként bejelentkezni és ennek feltételeként a regisztrációs díjat megfizetni, kérésükre a felszámoló bruttó 2.540,- forint megfizetése ellenében kiadja a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlansági igazolást. Kérjük, hogy postai úton a behajthatatlansági nyilatkozat igénylését és a követelést alátámasztó bizonylatokat megküldeni, továbbá a behajthatatlansági nyilatkozat költségét a felszámoló a 10700048-72410457-51100005 számú, CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára megfizetni szíveskedjék! Ezt követően haladéktalanul intézkedünk a nyilatkozat és a számla kiállításáról, valamint annak postai úton történő megküldéséről.

Környezetvédelmi nyilatkozat

A Csődtörvény 31. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fent olyan környezeti károsodások és terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.

Regisztrációs díj felszámolásban

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezőket, hogy az ismert követeléseiket – kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket – a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől, azaz a felszámolási eljárás kezdő napjától számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Csődtörvény rendelkezései szerint a hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 20 000 forintot és legfeljebb 400 000 forintot a felszámolási eljárást elrendelő bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára – a bírósági ügyszámra hivatkozással – befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja.

Amennyiben a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg és a követelését ott bejelentette, valamint megfizette a nyilvántartásba-vételi díjat, a felszámolási eljárásban nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a regisztrációs díj különbözetet.

A bíróságok Gazdasági Hivatalának bankszámlaszámai a következők:

Balassagyarmati Törvényszék 10037005-01483037-24000004
Budapest Környéki Törvényszék 10032000-01484681-24000004
Debreceni Törvényszék 10034002-01483044-24000004
Egri Törvényszék 10035003-01483051-24000004
Fővárosi Törvényszék 10032000-01483013-24000004
Győri Törvényszék 10033001-01483075-24000004
Gyulai Törvényszék 10026005-01483082-24000004
Kaposvári Törvényszék 10039007-01483099-24000004
Kecskeméti Törvényszék 10025004-01483109-24000004
Miskolci Törvényszék 10027006-01483116-24000004
Nyíregyházi Törvényszék 10044001-01483123-24000004
Pécsi Törvényszék 10024003-01483130-24000004
Szegedi Törvényszék 10028007-01483147-24000004
Székesfehérvári Törvényszék 10029008-01483161-24000004
Szekszárdi Törvényszék 10046003-01483154-24000004
Szolnoki Törvényszék 10045002-01483178-24000004
Szombathelyi Törvényszék 10047004-01483185-24000004
Tatabányai Törvényszék 10036004-01483068-24000004
Veszprémi Törvényszék 10048005-01483192-24000004
Zalaegerszegi Törvényszék 10049006-01483202-24000004

Regisztrációs díj csődeljárásban

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, továbbá a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő pénzforgalmi bankszámlájára, melynek mértéke a követelés 1%-a, de legalább 5 000 forint és legfeljebb 100 000 forint. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy az alátámasztó dokumentumokat a vagyonfelügyelő részére megküldjék.