Felhívások egyszerűsített eljárás lefolytatása előtt

Amennyiben az adós társaság vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint lebonyolíthatatlan, a felszámoló a Cstv. 63/B. §-a alapján egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet fog a bíróság elé terjeszteni. Kérjük Önöket, hogy 15 napon belül jelezzék felénk, ha hitelt érdemlő tudomásuk van az alábbi adós társaságok bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához!

grandholding_egyszerusitett_eljarasok